BilledkunstAnsigtet - En tegneaktivitet
(Filformat: .notebook) Hvad er det et ansigt viser? Hvilke udtryk kan vi genkende straks og hvilke udtryk er vi usikre på? Kan man tegne en følelse? Bliv klogere på kropssprog og ansigtsmimik. Øvelser i at skelne mellem og gengive forskellige ansigtsudtryk ved at tegne sammen på tavlen eller ved at bruge tegneøvelserne som opgaveark.
Læs lidt mere om aktiviteten her.
Farvefabrikken - Farvelære og farveleg
(Filformat: .notebook) Kombineret undervisning i farvelære, tegning og billedbehandling på Smartboard. Denne aktivitet indeholder en grundlæggende farvelæreplanche samt farveopdelte, interaktive øvelser som skærper bevidstheden om farveforskelle og nuancer samtidig med at eleverne trænes i at anvende Smartboardtavlens tegne- og billedbehandlingsværktøjer. Læs mere om aktiviteten her.
Figurleg - Byg billeder med figur- og penneværktøjet
(Filformat: .notebook) Bliv fortrolige med at bruge Smartboardtavlens figur- og penneværktøj. Lær at forstørre, formindske og rotere objekter. Lær at skifte farve på objekter/streger og at placere objekter foran/bagved hinanden.  Dekorér bagefter figurerne I har bygget med penneværktøjet. Læs mere om aktiviteten her.

Fra streg til billede
(Filformat: .ppt + .pdf) et IWB-tavleoplæg som træner eleverne i at tænke og arbejde hhv. figurativt og non-figurativt samt en gennemgang af forskellige tegne- og farvelægningsteknikker.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar